Flowchart SmartWall

Uit de expert interviews en het project plan bleek dat de complexere producten van Embedded Fitness niet zomaar in de webshop kunnen. Daarvoor zijn er teveel maatwerk mogelijkheden. De SmartWall is een van deze complexe producten. Uit de literature study bleek dat de SmartWall bij bijna alle doelgroepen past. Daarom is de SmartWall gebruikt als voorbeeld voor het verwerken van de complexe producten in de webshop.

Analyse

Om uit te zoeken wat er precies bij de verschillende versies van de SmartWall hoort, is er een flowchart gemaakt. Deze flowchart laat zien wat er precies bij elke versie hoort en wat er optioneel bij besteld kan worden. Ook staat er uitgelegd wat er bij de licentie inbegrepen zit en hoe de installatieprocedure eruit ziet. Tenslotte staan overal de prijzen bij vermeld. Bij de installatieprocedure staan prijs indicaties, omdat die per klant verschillen. De installatie en het vaststellen van de prijs daarvan wordt namelijk door een extern bedrijf gedaan. Dit bedrijf komt daarvoor eerst bij de klant kijken waar de SmartWall het beste gemonteerd kan worden.

Conclusie

Uit de flowchart is gebleken wat er bij elk product hoort en wat de prijzen zijn. Daarnaast bleek dat voor de SmartWall varianten die aan het plafond gemonteerd moeten worden, altijd een offerteaanvraag moet worden gedaan. Dit om een afspraak te kunnen maken voor het monteren. De mobiele variant van de SmartWall kan wel geheel via de webshop besteld worden.

Dit kan nu meegenomen worden bij het ontwerp van de wireframes en prototypes van de pagina’s voor complexe producten. De flowchart kan daarnaast door medewerkers gebruikt worden om aan klanten of aan elkaar uit te leggen wat de verschillende SmartWall pakketten zijn.