Prototypes

Op basis van de wireframes zijn er prototypes gemaakt. De verschillende iteraties zijn waar nodig getest met gebruikers en/of voorgelegd aan de opdrachtgever.

Deelvraag

Hoe kunnen de functies en/of methodes het beste samengevat worden in een ontwerp?

Inzichten

De eerste versie is een prototype van de meeste wireframes. Deze pagina’s zijn gebruikt voor de A/B test. In de tweede versie zijn de andere wireframes en de resultaten van de A/B test verwerkt. Deze tweede versie is gebruikt voor de gebruiksvriendelijkheidstest.

Omdat Embedded Fitness een nieuwe huisstijl en website krijgt, was het niet nodig om een heel nieuw design te maken. De prototypes zijn dus vooral gefocust op gebruiksvriendelijkheid. Voor het design is daarom de Deca UI kit gebruikt. Deze UI kit is gemaakt voor gebruik met bootstrap en werkt met zowel Figma als Sketch. Voor nu zijn de kleuren van de huidige huisstijl nog gebruikt, maar dit zal later nog veranderen.

In het Figma werkbestand is versiebeheer toegepast door middel van de Time Machine plug-in. In het geëmbedde Figma bestand hieronder zie je de verschillende iteraties van het prototype.

Conclusie

De wireframes met de functies uit de vorige fases, zijn verwerkt in een prototype. De laatste iteratie hiervan voldoet aan de eisen van Embedded Fitness. Voor het ontwerp is een UI kit gebruikt. Er is door middel van een gebruikerstest vastgesteld of het ontwerp gebruiksvriendelijk is.

Versie 1

Versie 2 (na A/B test)