Literature study

De literature study geeft een beter beeld van welke producten bij welke doelgroepen passen. Daarnaast is onderzocht of het raadzaam is om de prijs wel of niet weer te geven bij producten uit het duurdere segment. Het weergeven van de prijs was een vraag die voortkwam uit het project plan en de expert interviews.

Inzichten

Wie zijn de doelgroepen en welke producten van Embedded Fitness zijn relevant voor hen?

Kijkend naar de Embedded Fitness website is een lijst opgesteld van alle doelgroepen met daarbij de producten die het belangrijkst zijn voor hen (zie afbeelding onderaan de pagina). Dit wil niet zeggen dat de andere producten voor hen niet belangrijk kunnen zijn. Deze producten passen echter over het algemeen het beste bij de doelgroep. De SmartWall en SmartClips passen bij de meeste doelgroepen en zijn dus de beste producten om later het ontwerp mee te testen.

Schrikt het klanten af om de prijs van dure, complexe producten te laten zien?

Uit onderzoek blijkt dat een vanafprijs 5% hogere verkoopprijzen oplevert als vergelijkbare transacties met een vraagprijs. Dit zou voor Embedded Fitness ook zo kunnen zijn.

Om dit te bevestigen, zijn zes verschillende producten vergeleken. Dit om te bepalen of de prijs wel of niet moet worden weergegeven op de website van Embedded Fitness. Er is hiervoor gekeken naar de zichtbaarheid en hoogte van de prijs. Daarnaast is er gekeken of het mogelijk was om aanpassingen te maken en in delen te betalen. Tenslotte is gekeken naar de gebruikte verkoopmethodes.

  • Prijs zichtbaar: Ja – 6/6
  • Prijsrange: 300 euro – 60.000 euro
  • Aanpassingen mogelijk: Ja – 5/6
  • In delen betalen: Ja – 2/6, nee – 2/6 (bij een ervan is wel achteraf betalen mogelijk), onbekend – 2/6.
  • Verkoopmethode: Webshop – 3/6, bellen/mailen/contactformulier – 1/6, webshop of offerte aanvragen – 1/6, webshop of fysieke winkel – 1/6. Dus 5/6 vergeleken bedrijven hebben een webshop.

Conclusie

Wie zijn de doelgroepen en welke producten van Embedded Fitness zijn relevant voor hen?

De SmartClips en de SmartWall zijn het geschiktst om later mee te testen, omdat deze bij de meeste doelgroepen aansluiten. Daarnaast kan uit de tabel worden geconcludeerd welke producten bij welke doelgroep aangeraden kunnen worden.

Schrikt het klanten af om de prijs van dure, complexe producten te laten zien?

Alle dure en complexe producten die ik heb vergeleken in deze literature study, laten de prijs zien. Veel van deze producten worden vaak verkocht en de prijzen variëren erg. Hieruit kan ik concluderen dat het zien van de prijs klanten niet direct afschrikt. Wel zie ik dat de meerderheid de aankopen aanbiedt via een webshop. De aankoop kan in sommige gevallen ook via een offerteaanvraag, over de telefoon, via e-mail, via contactformulier of met een afspraak in een fysieke winkel worden gedaan. Soms kan de klant kan zelf de aankoopmethode kiezen.

Het is voor Embedded Fitness dus mogelijk om de prijs te laten zien en de producten te verkopen in een webshop. Het is echter wel belangrijk dat bij maatwerk producten nog steeds een offerteaanvraag kan worden gedaan. Bij deze producten kan dan beter een vanafprijs gegeven worden, omdat de prijs nog niet helemaal vast staat. Daarnaast kan de vanafprijs ook meer inkomsten opleveren.

Door een A/B-test is vastgesteld wat potentiële klanten vinden van het wel of niet laten zien van de prijs.