Wireframes

Op basis van de card sorting resultaten en morphological chart zijn er wireframes gemaakt van de belangrijkste pagina’s.

Deelvraag

Hoe kunnen de functies en/of methodes het beste samengevat worden in een ontwerp?

Inzichten

Na de define fase zijn de wireframes hieronder (versie 1) ontwikkeld. Deze zijn voorgelegd aan Carla, de opdrachtgever. Carla was over het algemeen tevreden met het resultaat. Ze miste nog een account pagina en er waren nog wat kleine aanpassingen.

Vervolgens is versie 2 ontwikkeld. Alle aanpassingen zijn hier doorgevoerde en er zijn de gevraagde account pagina en een verlanglijstje toegevoegd. Deze wireframes zijn door Carla goedgekeurd. Carla gaf aan dat ze liever prototypes wilde zien, omdat ze dan een beter beeld zou krijgen.

Conclusie

Hieruit kan geconcludeerd worden dat de wireframes een goed begin zijn op weg naar een ontwerp. Carla vond het echter moeilijk hier feedback op te geven. Daarom zijn er prototypes gemaakt, welke vervolgens getest zijn op gebruiksvriendelijkheid.

Versie 1

Versie 2 (na feedback)