Project Plan

Er is een Project Plan opgesteld om de betrokkenen op de hoogte te brengen van wat het afstudeerproject omvat. Er staat dus in hoe het project uitgevoerd gaat worden en wat er onderzocht wordt. Ook staan er een planning en risicoanalyse in.

Projectplan - Embedded Fitness