Gebruikerstesten

De prototypes zijn getest met enkele testpersonen. Er zijn een A/B(/C) test en een usability test gedaan. Van deze gebruikerstesten is een testrapport opgesteld.

Analyse

A/B(/C) test
Hoe kunnen de functies en/of methodes het beste samengevat worden in een ontwerp?

De resultaten van de ontwerpen voor de winkelpagina liggen erg dicht bij elkaar. Optie 1 was met 40% van de 20 stemmen de meest gekozen optie en ook de keuze van opdrachtgever Carla. Daarom is optie 1 uitgekozen om mee verder te gaan in de volgende prototypes.

Bijna 60% van de testpersonen koos voor de tweede productpagina. Dit is het bredere ontwerp. De testpersonen vonden dit ontwerp duidelijker en overzichtelijker. Carla koos voor het eerste ontwerp, omdat ze vond dat het tweede ontwerp te veel witruimte bevatte. Wat meer witruimte in het ontwerp zorgt echter voor meer rust en omdat de meerderheid voor optie 1 koos, is dat ontwerp meegenomen in de rest van de prototypes.

Ongeveer 90% van de testpersonen wil graag accessoires aangeraden krijgen bij een product en geen andere producten. Ook dit wordt doorgevoerd in de prototypes.

Verder wilden alle testpersonen graag de prijs zien van duurdere, complexe producten. De testpersonen vonden het makkelijker om een keuze te maken als de prijs erbij stond en sommige testpersonen gaven aan niet tot aankoop over te gaan zonder de prijs te kunnen zien. Hieruit blijkt dat de hoogte van de prijs niet zozeer een klant afschrikt.

De testpersonen gaven aan wel open te staan voor een prijsindicatie. De prijs kan dan later nog veranderen, maar de testpersonen vonden het toch wel prettig om vast een idee van de prijs te hebben. Dit blijkt ook uit het feit dat 89% (8/9) van de testpersonen een indicatie van de installatiekosten wil zien.

Tenslotte wilde 64% van de testpersonen hun licenties in hun account kunnen verlengen. Het onderzoeken van het licentie verlengingen valt onder nazorg en dus buiten mijn scope. Echter, het is aan te raden om dit wel toe te voegen aan de website wanneer Embedded Fitness dit project overneemt.

Usability test
Hoe kunnen de functies en/of methodes het beste samengevat worden in een ontwerp?

Producten toevoegen en verwijderen ging vrij snel, namelijk in 1,5 minuut en 30 seconden respectievelijk. De meeste testpersonen gaven aan het heel makkelijk te vinden om dit te doen.

Het aanvragen van een offerte voor de SmartWall duurde gemiddeld iets meer dan 6 minuten. Dit is erg lang en daarnaast heeft bijna de helft van de testpersonen de opdracht niet kunnen afmaken. De testpersonen gaven aan dat dit vooral kwam omdat ze de juiste SmartWall variant niet konden vinden.

Toch vond 75% van de testpersonen het aanvragen van een offerte heel makkelijk. Enkele testpersonen hebben aangegeven dit gebaseerd te hebben op het proces na het vinden van het product. Nadat ze het product hadden gevonden, ging het aanvragen van de offerte namelijk heel makkelijk volgens hen.

Het downloaden van de factuur ging daarentegen wel weer heel snel. Een testpersoon heeft deze opdracht niet afgerond omdat het programma bleef hangen. Dit betekent dat er geen problemen waren met het ontwerp bij deze opdracht.

Heeft mijn oplossing het bestellen van complexe producten versnelt?

Het kunnen bestellen in 1,5 minuut is veel sneller dan bestellen via het oude bestelproces. Eerst moest er namelijk gebeld worden en vervolgens werd er een offerte of verkooporder verstuurd. Deze moest dan via de e-mail nog bevestigd worden. Dit zou dus onmogelijk in 1,5 minuut kunnen gebeuren. De gemiddelde afhandeltijd van een telefoongesprek door callcenters is bijvoorbeeld al “6 minuten en 10 seconden” (Zendesk, 2021). Dit is vier keer langer dan het plaatsen van een bestelling met het nieuwe ontwerp zal zijn.

Algemene opmerkingen

Conclusie

Door middel van de A/B(/C) test konden de testpersonen meehelpen met het maken van designkeuzes en feedback geven. Deze keuzes en feedback zijn meegenomen in het ontwerp. Dit ontwerp is vervolgens getest met een gebruiksvriendelijkheidstest. Hieruit bleek dat het ontwerp op de meeste punten aan gebruiksvriendelijkheid voldoet. Echter, er waren er nog wel wat kleine aanpassingen die doorgevoerd moeten worden. Een deel is al in het high-fidelity prototype meegenomen. Wat niet meegenomen is, wordt ook in het adviesdocument genoemd.

Tenslotte bleek uit de gebruiksvriendelijkheidstest dat het plaatsen van een bestelling nu in ongeveer 1,5 minuut gebeurt. Van de oude situatie zijn geen harde cijfers beschikbaar. Echter, een gemiddeld telefoongesprek met een klant duurt ongeveer 6 minuten. Vier keer zo lang als met de nieuwe webshop dus! Hieruit kan geconcludeerd worden dat het nieuwe bestelproces korter is dan het oude bestelproces.

Op basis van deze gebruikerstesten is het high-fidelity prototype gerealiseerd.