Huidige customer journey

Deze customer journey map brengt het huidige bestelproces van Embedded Fitness in kaart.

Deelvraag

Hoelang duurt het bestelproces nu en welke bottlenecks zitten hierin?

Inzichten

De knelpunten zitten vooral in de consideratie, acquisitie en service fases. Deze fases gebeuren nu namelijk volledig handmatig. Dit kost erg veel tijd en is foutgevoelig. Een lang en foutgevoelig proces is voor zowel de klant als Embedded Fitness zelf vervelend en onnodig. Hier is dus veel ruimte voor verbetering.

Het valt daarnaast op dat er nog niet veel gedaan is aan de loyaliteit fase, maar dat daar wel aan gewerkt wordt voor in de toekomst. Het verbeteren van deze fase valt buiten de scope van dit project, maar het is wel belangrijk dat Embedded Fitness hier aandacht aan besteed. Uit de expert interviews is namelijk gebleken dat ook hier knelpunten zitten.

Conclusie

Uit de customer journey van het huidige bestelproces is gebleken dat de knelpunten vooral in de consideratie, acquisitie en service fases zitten. Dit komt doordat het handmatige proces erg veel tijd kost en foutgevoelig is. Daarnaast zitten er ook knelpunten in de loyaliteit fase, maar dit valt buiten de scope. Het doen van een benchmark en literature study hebben oplossingen opgeleverd voor de knelpunten binnen de scope van dit project.