Adviesdocument

Er is een adviesdocument opgesteld aan de hand van de vooronderzoeken, het high-fidelity prototype, de gebruikerstesten en de evaluaties. Dit is gedaan om advies te geven aan Embedded Fitness. Er wordt behandeld waar rekening mee moet worden gehouden bij het bouwen van de webshop en welke knelpunten en nog in het proces zaten die buiten mijn scope vielen.

Daarnaast wordt er in het adviesdocument geadviseerd over welke functies nog meer van pas kunnen komen voor Embedded Fitness en waarom. Embedded Fitness kan deze dan op een later moment zelf implementeren.

Advies

Website realisatie
pxCode test ter ondersteuning van het adviesdocument.
pxCode test

Het is belangrijk dat, nu dat er een ontwerp is, de webshop ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Embedded Fitness heeft hiervoor al een externe partij benaderd en overdracht is al begonnen. Deze externe partij zou rekening moeten houden met het volgende:

Winkel overzicht ter ondersteuning van het adviesdocument.
Winkeloverzicht

Andere knelpunten in het bestelproces

Uit de expert interviews bleek dat er nog enkele knelpunten in andere onderdelen van het bestelproces zitten die aangepakt moeten worden. Deze knelpunten vielen buiten mijn scope, maar het is wel belangrijk dat Embedded Fitness deze knelpunten aanpakt.

Account pagina met link naar de toekomstige licentie pagina in het zijmenu aan de linkerkant.
Account pagina met link naar de toekomstige licentie pagina in het zijmenu aan de linkerkant.
 De knoppen om een demo of verhuur aan te vragen of een bestelling te plaatsen.
De knoppen om een demo of verhuur aan te vragen of een bestelling te plaatsen.

De rest van het bestelproces

Popup: Weetje het zeker? Deze pop-up is ter ondersteuning van het adviesdocument.
Pop-up: Weetje het zeker?

Uit contact met de werknemers van Embedded Fitness, gedurende het opstellen van de productpagina’s voor de SmartClips, is gebleken dat het bijbestellen daarvan niet vanzelfsprekend is. Eerder aangeschafte SmartClips moeten terug naar Embedded Fitness om gekoppeld te worden. Daarna worden de SmartClips met de nieuwe set erbij terug gestuurd naar de klant. Dit is erg omslachtig voor de klant. SmartClips moeten automatisch gekoppeld kunnen worden, zodat ze niet hoeven worden teruggestuurd. Tot die tijd is het belangrijk dat dit duidelijk in de webshop wordt vermeld en dat bij het plaatsen van een losse SmartClip of uitbreidingsset een waarschuwing wordt gegeven aan de klant. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een pop-up.

Uit de customer journey van het oude bestelproces bleek dat Embedded Fitness van plan is om in de toekomst enkele spellen, of uitbreidingen daarvoor, los aan te bieden. Wanneer het zover is, kunnen deze spellen als accessoire toegevoegd worden. Dat is de makkelijkste manier om de spellen aan te bieden. Het is wel raadzaam om de spellen apart van de accessoires weer te geven op het winkeloverzicht.

Daarnaast bleek uit de online analytics dat het bezoekersaantal op de Embedded Fitness website veel lager ligt als bij concurrenten. Binnen mijn scope viel alleen het aanschaffen van producten. Echter, om de conversieratio te verhogen, moeten er ook meer klanten de website bezoeken. Daarvoor moeten er meer klanten naar de website gebracht worden. Hiervoor is een betere marketing strategie nodig. Het bedenken van een marketing strategie viel echter buiten de scope van dit project.

Bekijk het volledige adviesdocument voor meer informatie of bekijk de leeswijzer om door het hele project geleid te worden.