Deliverable

Een deliverable is een op te leveren tussen- of eindproduct. In de planning worden ze ook wel aangeduid als doelen.