Product quality review

Om te controleren of aan de eisen van de betrokkenen is voldaan heeft er een product quality review plaatsgevonden. De aanwezigen hierbij waren Koen (stagebegeleider, appontwikkelaar), Carla (eigenaar), Jaco (in- en verkoop) en Britt (afstudeerder). Koen had hier vooral een begeleidende rol.

Design challenge

Ontwerp een oplossing om de complexere producten van Embedded Fitness te verkopen in een webshop waardoor mogelijke klanten niet afgeschrikt worden door de prijs zodat het makkelijker wordt voor mogelijke klanten om producten te bestellen.

Inzichten

Carla en Jaco waren erg tevreden over het ontwerp en hebben aangegeven dat aan hun wensen is voldaan. Carla heeft wel aangegeven dat het nu belangrijk is dat er contact wordt gehouden met het team dat de website ontwikkelt. Het is namelijk belangrijk dat ze mijn onderzoek en designs meenemen in hun eigen designs en de uiteindelijke website. Dit aandachtspunt is dus gericht op een goede overdracht. Het heeft verder geen invloed op de validatie van het product zelf.

Een goed voorstel van Carla was om de eindpresentatie voor het websiteteam te houden. Zo kan tegelijkertijd het team geïnformeerd worden en de presentatie geoefend worden voor de afstudeerzitting.

Jaco gaf daarnaast aan blij te zijn dat er rekening is gehouden met de punten die hij aandroeg tijdens het interview. Hij vond het ook prettig dat er gedacht is aan eventuele latere uitbreidingen voor de punten die buiten de scope van dit project vielen.

Conclusie

Uit het product quality review kan ik concluderen dat de betrokkenen tevreden zijn met het eindresultaat dat opgeleverd is. Er moet nog wel contact opgenomen worden met het websiteteam om alles netjes over te dragen. Dit heeft echter geen invloed op de validatie van het product.