Testen streak systeem

In dit verslag wordt het testen van het streak-systeem behandeld. In het testverslag wordt onderzocht of streaks en een leaderboard de medewerkers van SIMDO helpen om de urenregistratie structureel in te vullen.

Uit de testresultaten en analyse kan men concluderen dat streaks en een leaderboard niet voldoende zijn. Het zorgt er niet voor om alle werknemers structureel de urenregistratie in te laten vullen. 

Een beloningssysteem, in de vorm van punten die in te wisselen zijn voor beloningen, lijkt te werken om de urenregistratie in te laten vullen. Er moet langer getest worden om vast te stellen of dit ook structureel gebeurd. Daarnaast is het nog niet duidelijk of dagelijkse notificaties een beter effect hebben hierop. 

Tenslotte is er meer onderzoek nodig om te kijken welke beloningen geschikt zijn en hoeveel punten die moeten kosten. Het testen zal daarom nog enige tijd voortgezet worden. Mocht dat nodig zijn, wordt het daarna overgedragen aan SIMDO.

Testverslag v1